קורסים וסדנאות

#f70#
#f70#
#f70#
#f70#
#f70#
#f70#
מיכל, גבנית המחלבה, מקיימת מעת לעת סדנאות חד פעמיות לגיבון  וקורסים מקצועיים לגבנות ברמה מעמיקה. 
ניתן לתאם מראש ולהתעדכן בקורסים וסדנאות מתוכננות בדף החדשות באתר ובדף הפייסבוק של המחלבה.