קורסים וסדנאות

#f70#
#f70#
#f70#
#f70#
#f70#
#f70#
קורס ייצור גבינות ארטיזנליות לגבנים ולגבנים לעתיד !
 
 
קורס  גבנות מקצועית נערך מעת לעת במחלבת שירת רועים בלוטם. הקורס כולל שבעה מפגשים ומתקיים יום בשבוע במשך 7 שבועות רצופים בין השעות 8:00-16:00. בקורס נלמדים  עקרונות ותהליכי ייצור של גבינות קשות, חצי קשות, חצי רכות, לקטיות וכחולות. המפגש האחרון עוסקבהבשלה. להרשמה לקורס הבא: מיכל 052-2548052 או טניה 04-6787161

עלות הקורס תלויה במספר המשתתפים.

ההרשמה לקורס הנוכחי סגורה אבל ניתן להירשם עקרונית לקורס הבא שמועדו טרם נקבע.                                                                                                                                                       

מספר המקומות מוגבל ל 10 משתתפים.

תכנית הקורס:

 יום ג'- הכרת העולם המופלא של הגבינות ורכישת מושגי יסוד בתחום החלב. נכיר לעומק את חומרי הגלם ואת התהליכים השונים המובילים לגבינה איכותית. נבנה תשתית של ידע תאורטי , שישרת אותנו במפגשים הבאים.

 יום ב'- ייצור גבינה חצי קשה משלב הפסטור ועד סוף התהליך. במפגש זה ניגע בתפקידו של כל שלב בתהליך, במשמעות של כל שינוי בתהליך, בתקלות האפשריות בדרך וכיצד להימנע מהן.

 יום ב'- ייצור גבינות חצי רכות עם עובש לבן (ממשפחת הברי והקממבר). נעמוד על ההבדלים בתהליך היצור בהשוואה לתהליך של הגבינה החצי קשה מהמפגש הקודם.

 יום ב'- נחשף לעולמן המופלא של הגבינות הלקטיות (בסגנון ולנסה, שבשו וקרוטן) ובמקביל נייצר גבינה חצי רכה ללא עובש ממשפחת גבינות הקליפה השטופה (כמו מונסטר ורבלושון) .

יום ב'- ייצור גבינה קשה. נלמד על תהליך בישול הגבן ועל נפלאות ה Press החשובים כל כך בגבינות ממשפחה זו.

 יום ב'- ניגע בעולמן המכושף של הגבינות הכחולות. נייצר גבינה עם עובש רוקפורטי תוך לימוד אחד התהליכים המורכבים ביותר בעולם הגבינות.

 יום ג'- מפגש אחרון ומסכם בו יינתן דגש על תהליך ההבשלה . נסכם את העקרונות אותם למדנו במהלך הקורס ונבנה רצפטורות לגבינות ממרקמים שונים אותן נטעם טעימה עיוורת.