קורס גבנות מסורתית יפתח ב 5.1.21

החלה הרשמה לקורס  גבנות ארטיזנלית נוסף, במחלבת שירת רועים בלוטם. הקורס כולל שבעה מפגשים ומתקיים יום בשבוע במשך 7 שבועות רצופים בין השעות 8:00-16:00. בקורס נלמדים  עקרונות ותהליכי ייצור של גבינות קשות, חצי קשות, חצי רכות, לקטיות וכחולות. המפגש האחרון יעסוק בהבשלה. להרשמה לקורס הבא: מיכל 052-2548052

עלות הקורס תלויה במספר המשתתפים.

תכנית הקורס:

5.1.21 יום ג'- הכרת העולם המופלא של הגבינות ורכישת מושגי יסוד בתחום החלב. נכיר לעומק את חומרי הגלם ואת התהליכים השונים המובילים לגבינה איכותית. נבנה תשתית ידע תאורטי שישרת אותנו במפגשים הבאים.

11.1.21 יום ב'- ייצור גבינה חצי קשה משלב הפסטור ועד סוף התהליך. במפגש זה ניגע בתפקידו של כל שלב בתהליך, במשמעות של כל שינוי בתהליך, בתקלות האפשריות בדרך וכיצד להימנע מהן.

18.1.21 יום ב'- ייצור גבינות חצי רכות עם עובש לבן (ממשפחת הברי והקממבר). נעמוד על ההבדלים בתהליך היצור בהשוואה לתהליך של הגבינה החצי קשה מהמפגש הקודם.

25.1.21 יום ב'- נחשף לעולמן המופלא של הגבינות הלקטיות (בסגנון ולנסה, שבשו וקרוטן) ובמקביל נייצר גבינה חצי רכה ללא עובש ממשפחת גבינות הקליפה השטופה (כמו מונסטר ורבלושון) .

1.2.21 יום ב'- ייצור גבינה קשה. נלמד על תהליך בישול הגבן ועל נפלאות ה Press החשובים כל כך בגבינות ממשפחה זו.

8.2.21 יום ב'- ניגע בעולמן המכושף של הגבינות הכחולות. נייצר גבינה עם עובש רוקפורטי תוך לימוד אחד התהליכים המורכבים ביותר בעולם הגבינות.

15.1.21- מפגש אחרון ומסכם בו יינתן דגש על תהליך ההבשלה . נסכם את העקרונות אותם למדנו במהלך הקורס ונבנה רצפטורות לגבינות ממרקמים שונים אותן נטעם טעימה עיוורת. 

shiratroim@instagram